Our officesห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997
33/2 หมู่ 11 ตำบล.ขามใหญ่ อำเภอ.เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
  •   062-2015514,062-2015515,062-2015518 (ติดต่อประสานงานซ่อม/แผนก S.A.)
  •   062-2015512 , 062-2015513 (ธุรการ ,บัญชี)
  •   062-2015519,062-2015520,062-2015510 (แผนกช่างบริการ)
  •   062-2015516 , 062-2015517,(แผนกอะไหล่)
  •   045-950828 (TEL/FAX)
  •   ID Line@ : @ubonservice1997 (มี @ ด้วยนะคะ)
  •   ubonservice1997@hotmail.com

Your name

Your email

Subject

Your message