หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส1997 ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันเสาร์แรกของเดือน ในกิจกรรม 💞“ตักบาตร รวมใจอุบลเซอร์วิส” ครั้งที่ 7 สาธุค่ะ 🙏ให้การทำบุญเป็นเสมือนหนึ่งการทำกิจวัตรประจำวันของเรา #ใส่บาตรตอนเช้า ก่อนเริ่มงาน #อุบลเซอร์วิส1997